top of page

* 如需要人像畫圖服務, 需另購, 請按此處👈🏻

畫人像圖 可以連埋你揀既產品, 一次過放落購物車

之後先結算。

唔洗分開落兩次單喔🌟

 

* 要繪畫既人像相片 請於落單後whatsapp 6199 0881 or  IG inbox (sync.production)

 

產品介紹

木製簽名塔 婚禮 / 畢業 / 退休等party都可以用到。

簽名木塊最多可以有90塊 :)

當所有簽名木塊放哂係簽名塔,

有種天國的階梯既感覺 <3

 

拱門+人像圖位置, 可以放係底座 / 簽名木塊最頂

底座位置底部 我地加左個隱藏既磁石位,

所以放左拱門上去會磁石力量吸實, 唔會輕易跌啊。

 

另外仲可以刻人名 & 日期,

紀念重要既時刻 !

木製簽名塔

HK$328.00價格
  • - 簽名木塊, 每塊闊12.5 x 高3.5cm

    - 簽名塔 (無人像圖) : 約闊13 x 深16 x 高31cm
    - 簽名塔 (有人像圖) : 約闊13 x 深18.5 x 高31cm

  • 最多90塊

RELATED PRODUCTS