top of page

產品介紹

名字鎖匙扣 用左櫸木製作 *
名既中間 仲可以自定祝福字句 ,
同埋名字背面都可以刻字啊!

 

可以批量訂製❤️

名字鎖匙扣

HK$ 128.00價格
  • Size: around 9.3 x 2.6 cm
    (會因應名字長短有大小偏差。)

RELATED PRODUCTS

bottom of page