top of page

產品介紹

名字木骰仔可以刻上你既名字,

自用或送比朋友都別具意義 !

小朋友仲可以係玩樂既過程中訓練小手部既肌肉, 鍛鍊佢地既平衡力。

 

5粒骰仔或以下, 每粒$30

6粒骰仔或以上, 每粒$28

名字木骰仔

HK$ 30.00價格
  • 每粒實木骰仔 長闊高: 各4cm

RELATED PRODUCTS